หน้าหลัก > บริการของเรา
บริการของเรา

INSTALLATION & SERVICE

บริษัท ไบโอนิค ซิสเต้ม จำกัด 

 

1.  งานออกแบบ เช่น ระบบไบโอแก๊ส,บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำผิวดิน ระบบบำบัด กลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ ระบบดักจับฝุ่น ระบบ SCRUBBER ดักจับ 2HNET

2.  งานติดตั้ง ระบบไบโอแก๊ส คลุมบ่อแก๊สชีวภาพ  ปูพื้นกันซึมบ่อไบโอแก๊ส  ปูพื้นกันซึมบ่อเก็บน้ำ  ปูพื้นบ่อขยะ ปูบ่อเลี้ยงกุ้ง ปูพื้นกันซึมบ่อรับน้ำโรงงานอุตสาหกรรม ปูกันซึมดาดฟ้าอาคาร ติดตั้งตัวกลางบำบัดน้ำเสีย

3.  งานซ่อมบำรุง HDPE / PVC SHEET ระบบไบโอแก๊ส  ซีลบ่อน้ำเสีย  เจาะท่อแก๊สออกHDPE  หุ้มเสาคอนกรีตด้วยHDPE หุ้มคานคอนกรีตด้วยHDPE  หุ้มกระบอกHDPE ต่างๆ  ล้างถังกรองน้ำ ล้างถังบำบัดน้ำ เปลี่ยนตัวกลางตกตะกรอน บ่อบำบัดน้ำ