หน้าหลัก > บริการของเรา
บริการของเรา

INSTALLATION & SERVICE

บริษัท ไบโอนิค ซิสเต้ม จำกัด 

 

1.  งานออกแบบ เช่น ระบบไบโอแก๊ส,บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำผิวดิน ระบบบำบัด กลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ ระบบดักจับฝุ่น ระบบ SCRUBBER ดักจับ 2HNET

 

2.  งานติดตั้ง ระบบไบโอแก๊ส คลุมบ่อแก๊สชีวภาพ  ปูพื้นกันซึมบ่อไบโอแก๊ส  ปูพื้นกันซึมบ่อเก็บน้ำ  ปูพื้นบ่อขยะ ปูบ่อเลี้ยงกุ้ง ปูพื้นกันซึมบ่อรับน้ำโรงงานอุตสาหกรรม ปูกันซึมดาดฟ้าอาคาร 

3.  งานซ่อมบำรุง HDPE / PVC SHEET ระบบไบโอแก๊ส  ซีลบ่อน้ำเสีย  เจาะท่อแก๊สออกHDPE  หุ้มเสาคอนกรีตด้วยHDPE หุ้มคานคอนกรีตด้วยHDPE  หุ้มกระบอกHDPE ต่างๆ